PLDE
+48 504 637 207 Sklep internetowy

Montaż podstawowy

Etap 0:
Rysunek przedstawia widok poprawnie złożonego i gotowego kosza o wysokości 143cm i długości 250cm. Kosz zawiera komplet elementów i spinek.

 

Etap 1:
Słupki stabilizujące osadza się w betonowych pęczkach lub w ławie betonowej. Każdy słupek stabilizujący powinien posiadać założony daszek z PCV.

 

Etap 2:
Panele parami należy ustawić w taki sposób, aby boki otrzymanego kosza ustawione były wzajemnie pod kątem prostym. A krótszy panel znajdował się wewnątrz paneli dłuższych.

 

Etap 3:
Następnie należy połączyć panele na bokach kosza za pomocą spinek zaginanych (na rysunku elementy koloru czerwonego na bokach kosza).

 

Etap 4:
Spinki zaginane powinny być umieszczone tak jak na rysunku poniżej, czyli na każdym poziomie (co 20cm). Spinki zagina się na pionowych prętach paneli - odpowiednio dłuższego i krótszego w taki sposób aby spinka względem dłuższego panelu ustawiona była pod kątem prostym. Spinki zagina się za pomocą obcążek. Krótszy panel musi znajdować się pomiędzy panelami dłuższymi, tak jak na poniższym rysunku.

Spinki zagina się za pomocą obcążek

 

Etap 5:
Rysunek przedstawia poprawnie założone spinki zaginane - widok od wnętrza kosza.

 

Etap 6:
Kolejnym krokiem montażu jest założenie stężenia z drutu. Zadaniem stężenia jest zapobieganie wybrzuszeniom kosza, które mogłyby powstać na wskutek siły wywieranej przez kruszywo. Dlatego istotne jest jego poprawne umieszczenie. Pierwszym etapem montażu stężenia jest umieszczenie spinek z drutu na pierwszych od dołu, poziomych prętów kosza. Następnie spinki z drutu umieszcza się na kolejnych poziomach aż do góry kosza – do ostatniego poziomu prętów poziomych kosza. Na każdy poziom zakłada się po 4 spinki z drutu w równomiernych odstępach (tak jak na rysunku poniżej). Poprawny sposób montażu spinek z drutu przedstawiony jest na następnym rysunku.

 

Etap 7:
Rysunek przedstawia poprawnie zamocowaną spinkę z drutu, (która stanowi część stężenia z drutu). Spinki zakłada się za 2 poziome pręty każdego z dłuższych paneli (tak jak na rysunku).

 

Etap 8:
Rysunek przedstawia poprawnie założoną spinkę z drutu za 2 poziome pręty dłuższego panelu.

 

Etap 9:
Następnie należy połączyć dłuższe panele kosza za pomocą łącznika (kolor czerwony) wykonanego z drutu, którego końce wygięte są pod kątem prostym, przykręcając je do słupów stabilizujących. Zadaniem łącznika jest ułatwienie odpowiedniego ustawienia kosza np. w ścianę ogrodzenia, dzięki temu kosz nie będzie się przesuwał podczas napełniania kruszywem. Należy pamiętać o tym, aby po zasypaniu kosza do poziomu łącznika, odkręcić go od kosza lub dogiąć w taki sam sposób jak zagięte są druty tworzące stężenie opisane wyżej. Tak dogięty łącznik można następnie zasypać kruszywem. Tą samą czynność wykonuje się z łącznikami położonymi wyżej. Na każdy słupek przypada 2 łączniki, które powinny być umieszczone na wysokości 40cm i przy górze słupka w taki sposób, aby leżały na poziomych drutach panelu (tak jak na rysunku poniżej). Łączniki należy przykręcić za pomocą śrub samogwintujących (blachowkręt) poprzez element w kształcie litery "L" do słupków stabilizujących (zostanie to dokładnie pokazane w dalszej części). Natomiast sposób montażu łącznika do poziomego pręta kosza zostanie przedstawiony później.

 

Etap 10:
Rysunek przedstawia poprawnie umieszczony i zamocowany łącznik (kolor czerwony). Łącznik za pomocą blachowkrętu i elementu w kształcie litery "L" (kolor ciemnoszary) jest przykręcony do słupka stabilizującego.

 

Etap 11:
Łącznik do poziomych prętów bocznego panelu kosza mocuje się za pomocą elastycznego drutu (kolor srebrny), w taki sposób jak pokazano to na rysunku, czyli skręcając końcówki drutu wzajemnie ze sobą. Ustawienie kosza reguluje się za pomocą przesuwania łącznika względem słupka. Uprzednio poluzowując blachowkręt, a następnie dokręcając w celu zachowania aktualnego ustawienia kosza.

 

Etap 12:
Rysunek przedstawia poprawnie zamocowane łączniki. Na każdy słupek przypada odpowiednio 2 łączniki.

 

Etap 13:
Po założeniu wszystkich poziomów spinek z drutu i łączników z drutu na każdy słup stabilizujący, oraz po ustawieniu kosza w docelowym miejscu (np. według rozciągniętego sznurka, który wyznacza linię ogrodzenia) należy umieszczać wewnątrz kosza kruszywo. W taki sam sposób jak przedstawiono to na rysunku poniżej. Należy pamiętać, żeby podczas wypełniania kruszywem nie uszkodzić warstwy ocynku na panelach kosza. Kruszywo najlepiej umieszczać używając rury PCV o średnicy 160mm, tak jak przedstawiono to na rysunku poniżej. Należy pamiętać o tym, aby po zasypaniu kosza do poziomu łącznika, odkręcić go od kosza lub dogiąć w taki sam sposób jak zagięte są druty tworzące stężenie opisane wyżej. Tak dogięty łącznik można następnie zasypać kruszywem. Tą samą czynność wykonuje się z łącznikami położonymi wyżej.

 

Etap 14:
Zasypywanie kosza kruszywem wykonuje się do momentu zasypania kosza do samej góry, tak jak na rysunku poniżej.

 

Etap 15:
Słupki stabilizacyjne można zabetonowywać również w ławie betonowej głębokiej.

 

Etap 16:
Słupki stabilizacyjne można zabetonowywać także za pomocą pęczków i dodatkowo w płytkiej ławie betonowej. Efekt przedstawiono na poniższym rysunku.

 

Etap 17:
Rysunek przedstawia końcowy efekt poprawnie założonego stężenia z drutu (kolor czerwony). Należy zwrócić uwagę na jego równomierne rozmieszczenie oraz fakt, że kolejne poziomy spinek z drutu znajdują się w odległości 20cm od siebie. Na rysunku nie pokazano wypełnienia z kruszywa, aby zwrócić uwagę jedynie na stężenie z drutu.

 

Etap 18:
Rysunek przedstawia słupek stabilizacyjny z założonym na niego daszkiem z PCV.

 

(4.5/5), głosów: 10
Ocena strony
do góry
Akceptuje
Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką Cookies. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.